Η εταιρεία software που δεσμεύεται και παραδίδει

Η Entersoft είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής επιχειρηματικού software στην Ελλάδα. Για περισσότερα από 20 χρόνια πρωταγωνιστεί στη συγκεκριμένη αγορά και έχει βοηθήσει χιλιάδες επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να πετύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους.

Το αίτημα του πελάτη ήταν να αποτυπώσουμε όλη αυτή τη γνώση και εμπειρία σε ένα σύντομο video, με minimal περιεχόμενο και bold μηνύματα. Και το κάναμε!

Subscribe to our newsletter