Οι εργαζόμενοι μπορούν να αρνούνται υποδείξεις του εργοδότη για like στα social media

Τυχόν άρνηση εργαζόμενου να συμπεριληφθεί σε δημοσιεύσεις του εργοδότη στα κοινωνικά δίκτυα είναι θεμιτή και κατοχυρωμένη νομικά, τονίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Τι ισχύει για τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην αξιολόγηση προσωπικού.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας Γιώργου Τζιλιβάκη η φωτογραφία ενός  εργαζομένου αποτελεί προσωπικό του δεδομένο, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτή υποδεικνύεται η ταυτότητά του. H επεξεργασία δεδομένων όπως η λήψη και η κοινοποίηση φωτογραφίας ή βίντεο είναι νόμιμη μόνο αν ο εικονιζόμενος έχει συναινέσει στην καταγραφή του και δημοσιοποίηση της εικόνας του.

Σε κάθε χρονική στιγμή ο εργαζόμενος είναι σε θέση να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τυχόν συγκατάθεσή του χωρίς αρνητικές επιπτώσεις.  Σε ό,τι αφορά στη νομιμότητα χρήσης των κοινωνικών δικτύων  ως εργαλείων εξέτασης του προφίλ του υποψήφιου εργαζομένου, ενόψει πρόσληψης, είναι θεμιτή σε ορισμένες περιπτώσεις που σχετίζονται μόνο με επαγγελματικούς σκοπούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργοδότης νομιμοποιείται να προσπελάσει και να ελέγξει, βάσει εννόμου συμφέροντος, τις διαθέσιμες πληροφορίες που ο ίδιος ο εργαζόμενος έχει δημοσιοποιήσει, στο δημόσια ορατό προφίλ του όπως σπουδές και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Η εγκύκλιος προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται στον εργοδότη να αξιολογεί τις προσωπικές αναρτήσεις των εργαζομένων, καθώς και κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με τα προσωπικά τους χόμπι, τις συναναστροφές τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, τις θρησκευτικές  ή τις πολιτικές τους πεποιθήσεις ή τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Οι πληροφορίες αυτές, προσθέτει η Αρχή,, δεν πρέπει να αποτελούν αιτία διάκρισης, ούτε να κοινοποιούνται σε τρίτους.

Επίσης, με βάση την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τον εργαζόμενο να γίνει «φίλος» του στα κοινωνικά δίκτυα, ή να τον υποχρεώσει να επισημάνει με θετικό ή άλλο πρόσημο (όπως, Like) αναρτήσεις  της επιχείρησης, ούτε κατά την πρόσληψη, ούτε κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

Η ίδια εγκύκλιος αναφέρεται και στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και επισημαίνει ότι η λήψη αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων, ιδιαίτερα μέσω προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, αποτελεί περίπτωση στην οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένοι οι κίνδυνοι που απειλούν την αξιοπρέπεια, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα του εργαζομένου, Για τους λόγους αυτούς, ο εργοδότης υποχρεούται σε ειδική ενημέρωση του εργαζομένου για την ύπαρξη συστήματος λήψης τέτοιων αποφάσεων, για τη λογική που ακολουθείται στο σύστημα αυτό, για τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για τον εργαζόμενο και για το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου στις πληροφορίες αυτές.

Subscribe to our newsletter