Στο Delphi Economic Forum VIII

Στη συνάντηση στον Παρνασσό που συγκεντρώνει κορυφαίους παράγοντες και στελέχη από την πολιτική, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις, η CommunicationEffect έδωσε και φέτος το παρών στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, προσφέροντας υποστήριξη σε πελάτες της.

Αναλυτικά, στελέχη μας συμμετείχαν στον σχεδιασμό και την οργάνωση της παρουσίας εταιρειών, εκπρόσωποι των οποίων μίλησαν μεταξύ άλλων στο 8ο Delphi Economic Forum για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.  Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις 26-29 Απριλίου με θεματικές ενότητες σχετικά με το γεωπολιτικό περιβάλλον, το κλίμα, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ενσωμάτωση και την τεχνολογική εξέλιξη.

Subscribe to our newsletter