Με τη δύναμη της Castrol

Η ομάδα της Communication EFFECT ανέλαβε πρόσφατα τη διαχείριση του εταιρικού λογαριασμού της εταιρείας Castrol στο Facebook που περιλαμβάνει την επιμέλεια και ανάρτηση περιεχομένου, τον δημιουργικό σχεδιασμό και τη διενέργεια διαγωνισμών.

Η Castrol κατασκευάζει λιπαντικά για όλες σχεδόν τις οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο και δραστηριοποιείται με θυγατρικές σε πάνω από 40 χώρες, απασχολώντας περίπου 7.000 υπαλλήλους διεθνώς. Με 13 ερευνητικά κέντρα ανά την υφήλιο, καταφέρνει να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας, αναπτύσσοντας και δοκιμάζοντας εκατοντάδες νέα προϊόντα κάθε χρόνο. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε άλλους τομείς των δραστηριοτήτων της, αναπτύσσει εξειδικευμένα προϊόντα για συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντα.

Subscribe to our newsletter