Γυναίκες με πρόβλημα όρασης για την ομορφιά

Η Edelman για το Dove

 

H επικοινωνία στα καλύτερά της στην καμπάνια της Edelman για το Dove. Στη γραμμή της επαναστατικής ιδέας ‘Real Beauty‘ που εστίασε στην πραγματική ομορφιά γυναικών της διπλανής πόρτας, το Dove ‘βλέπει’ μέσα από τις αισθήσεις γυναικών με πρόβλημα όρασης.  Η αποτελεσματική επικοινωνία στις μέρες μας δεν στοχεύει στην ωραιοποίηση, αλλά στην ανάδειξη  αξιών ζωής που πλουτίζουν την κοινωνία και αντιμετωπίζουν θέματα διακρίσεων

 

 

 

Subscribe to our newsletter