Αντιμετώπιση κρίσεων και οnline κοινότητες

Τα τελευταία χρόνια,  σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης κρίσεων (crisis management) που σταδιακά καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην επικοινωνιακή πολιτική κάθε εταιρείας.

Ως εταιρεία επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, πολύ συχνά καλούμαστε να διαχειριστούμε επικοινωνιακά μια κρίση και να αντιμετωπίσουμε γεγονότα που απειλούν τη φήμη οργανισμών που μας εμπιστεύονται αυτή τη λεπτή αποστολή.

Σε τέτοιες περιπτώσεις αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η ουσιαστική και μεθοδική έρευνα προκειμένου να κατανοήσουμε τη διάσταση δημοσιότητας που έχει λάβει το θέμα και έπειτα να υποβληθούν κατευθύνσεις και συμβουλές  στον εν λόγω οργανισμό.

Εδώ θα βρείτε πέντε σημαντικά βήματα που συστήνει η  Edelman Digital που θα σας βοηθήσουν να εξετάσετε και να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά επικοινωνιακές κρίσεις πελατών αντλώντας πληροφορίες μέσα από online κοινότητες.

Subscribe to our newsletter