Οι Ελληνικές εξαγωγές την περίοδο του COVID-19

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για τον οποίο πρόσφατα ολοκληρώσαμε την υλοποίηση του νέου του website, για τους πρώτους 10 μήνες από την έξαρση της πανδημίας, σε επίπεδο ποσοστών, οι εξαγωγές στον κλάδο τροφίμων και ποτών φαίνεται να κράτησαν δυνάμεις παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ενώ αντίθετα απώλειες σημείωσε κυρίως ο βιομηχανικός κλάδος.

Γενικότερα, οι μεγάλες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος με πριν, ωστόσο στην Ελλάδα το 90% των επιχειρήσεων είναι μικρού-μεσαίου τύπου και θα χρειαστούν μεγαλύτερη στήριξη ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να αναζητήσουν νέες ευκαιρίες και να αξιολογήσουν νέους κινδύνους.

Παράλληλα υπάρχουν πολλές ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες δε λαμβάνουν υπόψη τους την ασφαλιστική διαδικασία κατά την προσπάθεια εξαγωγής, ενώ υπάρχουν και αρκετές, κυρίως οικογενειακές που λειτουργούν εμπειρικά, οι οποίες δε γνωρίζουν καν πως έχουν τη σχετική δυνατότητα.

Θεωρείτε κρίσιμο να καλλιεργηθεί στη χώρα μας η ασφαλιστική νοοτροπία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ειδικά σε σχέση με πολλές χώρες του εξωτερικού, όπου η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων είναι αυτονόητη στο μείγμα επιχειρηματικής στρατηγικής για εξωστρέφεια.

Subscribe to our newsletter