Η IBM βραβεύει τους συνεργάτες της

Στην αγορά της Πληροφορικής η συντριπτική πλειοψηφία των πολυεθνικών εταιρειών λειτουργεί με το μοντέλο των Συνεργατών. Είναι λοιπόν αυτοί οι Συνεργάτες που πολλές φορές αποτελούν το πρόσωπο της κάθε εταιρείας στον τελικό πελάτη.

Η επιβράβευση λοιπόν των προσπαθειών τους, είναι μια στιγμή ιδιαίτερα σημαντική και για τους Συνεργάτες της IBM, οι οποίοι βραβεύθηκαν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που είχαμε την τιμή να διοργανώσουμε το Σεπτέμβριο στο Ble Pavilion.

Η ομάδα event management της EFFECT είχε την ευθύνη για το συνολικό σχεδιασμό του project, καθώς και για την onsite ροή της εκδήλωσης.