Ένας ιερέας, μία χορεύτρια, ένας χειρουργός, ένα στέλεχος επικοινωνίας… έχουν κάτι κοινό! Είναι νικητές!

Επικοινωνία 2013: καινοτομία, πάθος, διαφάνεια, επενδύσεις

Subscribe to our newsletter