Έρευνα για την τεχνολογία στην Ελλάδα με το ELTRUN και την Ericsson

Online έρευνα: Μπορεί η καλή χρήση της τεχνολογίας να βελτιώσει τη ζωή στην Ελλάδα;

Subscribe to our newsletter