Στην Καλαμάτα με το “Youth on the Move”

Ένα από τα πιο όμορφα συναισθήματα είναι να ξέρεις πως βοηθάς κάποιον που το έχει ανάγκη. Σε κάποιες περιπτώσεις η βοήθεια αυτή είναι υλική, σε κάποιες άλλες συνιστά ηθική υποστήριξη.

Το ταξίδι μου στην Καλαμάτα θεωρώ πως είχε κάτι και από τα δύο. Από τη μια η ενημέρωση νέων ανθρώπων για τις ευκαιρίες που τους παρέχονται, από την άλλη η πραγματική υποστήριξη για να υλοποιήσουν τα σχέδια τους μέσα από εκπαιδευτικούς και εργασιακούς φορείς. Ως φοιτήτρια, γνωρίζοντας πολύ καλά το άγχος που μπορεί να έχει ένας νέος που μόλις ξεκινάει τη ζωή του, πιστεύω πως η σωστή πληροφόρηση είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να προσφέρει κανείς στα άτομα αυτά.

Το Youth on the Move αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αφορμή την εκδήλωση, η Communication Effect βρέθηκε στην πόλη της Καλαμάτας από τις 11 ώς τις 13 Σεπτεμβρίου, για λογαριασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των νέων, κυρίως φοιτητών για τα προγράμματα που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα αυτά προάγουν την κινητικότητα, δίνοντας έτσι ευκαιρίες στους νέους για εκπαίδευση, έρευνα ή επαγγελματική κατάρτιση. Για το λόγο αυτό κάθε χρόνο επιλέγεται και μια διαφορετική πόλη.

Subscribe to our newsletter